ჩვენი პროდუქცია
ღვინო კერამიკაში

ღვინო კერამიკაში

საფერავი

წითელი მშრალი

დამზადებულია კახეთში გაშენებული საფერავის ჯიშის რჩეული ყურძნისაგან. იგი ხასიათდება მუქი ლალისფერი შეფერილობით, გამოირჩევა ექსტრაქტულობით, ჰარმონიული გემოთი და სასიამოვნო სიმწკლარტით.

წარმოებულია საქართველოში

ქინძმარაული

წითელი ნახევრადტკბილი

დამზადებულია კახეთში, ქინძმარაულის სპეციფიკურ ზონაში გაშენებული საფერავის ჯიშის ყურძნისაგან. იგი ხასიათდება მუქი წითელი შეფერილობით, მკვეთრად გამოხატული ბუკეტით და ჰარმონიული ხავერდოვანი გემოთი.

წარმოებულია საქართველოში

საფერავი

წითელი მშრალი

დამზადებულია კახეთში გაშენებული საფერავის ჯიშის რჩეული ყურძნისაგან. იგი ხასიათდება მუქი ლალისფერი შეფერილობით, გამოირჩევა ექსტრაქტულობით, ჰარმონიული გემოთი და სასიამოვნო სიმწკლარტით.

წარმოებულია საქართველოში

საფერავი

წითელი მშრალი

დამზადებულია კახეთში გაშენებული საფერავის ჯიშის რჩეული ყურძნისაგან. იგი ხასიათდება მუქი ლალისფერი შეფერილობით, გამოირჩევა ექსტრაქტულობით, ჰარმონიული გემოთი და სასიამოვნო სიმწკლარტით.

წარმოებულია საქართველოში

ქინძმარაული

წითელი ნახევრადტკბილი

დამზადებულია კახეთში, ქინძმარაულის სპეციფიკურ ზონაში გაშენებული საფერავის ჯიშის ყურძნისაგან. იგი ხასიათდება მუქი წითელი შეფერილობით, მკვეთრად გამოხატული ბუკეტით და ჰარმონიული ხავერდოვანი გემოთი.

წარმოებულია საქართველოში

ქინძმარაული

წითელი ნახევრადტკბილი

დამზადებულია კახეთში, ქინძმარაულის სპეციფიკურ ზონაში გაშენებული საფერავის ჯიშის ყურძნისაგან. იგი ხასიათდება მუქი წითელი შეფერილობით, მკვეთრად გამოხატული ბუკეტით და ჰარმონიული ხავერდოვანი გემოთი.

წარმოებულია საქართველოში